Dossier en geheimhouding

Diagnose Huisarts/specialist

Een klacht of kwaal behandel ik alleen nadat de cliënt verklaard heeft, dat hij/zij voor het consult een bevoegd arts heeft bezocht en er een diagnose gesteld is. Behandeling op aanwijzingen van de behandelend arts mogen niet doorkruist worden. Ik stel geen medische diagnose. Kinderwens en energetische therapie kunnen prima samengaan met een behandeling in het reguliere circuit.

Dossier en geheimhouding

Ik zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt ten behoeve van het dossier verstrekte gegevens. De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier. (zie privacy verklaring)