Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.karinkoolen.nl.

Privacy verklaring

Voor de registratie van persoonsgegevens van cliënten die behandeld worden door C.E.J. Koolen, Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie te Waalre.

Gedurende het verloop van uw behandeling, worden er medische en administratieve gegevens bij gehouden. Dit wordt gedaan in een hand geschreven patiëntendossier.
Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (WBP) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze wet bevat regels met betrekking tot:

 • Het doel van registratie.
 • De aard van de gegevens die worden geregistreerd.
 • Het beheer van de gegevens.
 • De personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt.

Als uw therapeut ga ik zorgvuldig met uw gegevens om, daarom is er het volgende reglement

REGLEMENT:

Het doel van het patiëntendossier is:

 1. Registratie van de geleverde zorg binnen de praktijk.
 2. Naslag voor de behandelend therapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 3. Mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten.
 4. Mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen:

 1. Personalia / identificatiegegevens.
 2. Financiële en administratieve gegevens.
 3. (Para)Medisch / psychologische gegevens.

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het dossier vastgelegd.

Inzagerecht:

 1. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.

Beveiliging en geheimhoudingsplicht:

 1. De gegevens binnen het dossier worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben doordat zij opgeborgen worden in een kast met slot dat met een code beveiligd is.
 2. Behalve C.E.J. Koolen, die u behandelt, hebben ook enkele andere personen toegang tot de gegevens. In een uitzonderlijk geval zou het bv. kunnen voorkomen dat een waarnemer toegang zou moeten krijgen tot de gegevens. Verder zijn er ook administratieve krachten die toegang hebben tot gegevens die op de nota staan. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gegevensverstrekking aan derden:

 1. Gegevens van patiënten worden niet zonder u toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Ook na eventueel overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 2. Indien gewenst, zal de therapeut uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van u behandeling middels een rapportage. Deze kan zowel tijdens als na afloop van uw behandeling plaatsvinden. Daarnaast kan uw therapeut indien dit noodzakelijk is voor Uw behandeling mondeling contact hebben met verwijzer/huisarts of mede behandelaars die relevant zijn voor de klachten waarvoor uw zich bij ons heeft gemeld. Dit alleen in overleg met u.

Patiënt tevredenheid:

Dat u tevreden bent over uw behandeling vind ik heel belangrijk.
Bij het bespreken van het behandelplan, bepalen we ook na hoeveel behandelingen we opnieuw evalueren. Over de vooruitgang, wat u van de behandeling vindt, of er aanpassingen nodig zijn.

Bewaartermijn:

Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar als hiervoor beschreven bewaard.

Klachten:

WKKGG Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg.
Klachtenprocedure
Natuurlijk doe ik er alles aan om uw behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling, of u bent ontevreden over de manier waarop ik met u bent omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Spreek me aan en laat het me weten. Ik zal er alles aan doen om uw klacht serieus te nemen en waar mogelijk op te lossen of te verhelpen.

Beheer:

Ikzelf, C.E.J. Koolen, praktijkhoudster van praktijk voor natuurgeneeskundige therapie te Waalre ben verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie en het verwerken van de gegevens bij behandeling.

Gebruik van onze diensten:

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk te adviseren en informeren over een product of dienst, zodat wij die zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van praktijk voor natuurgeneeskundige therapie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie:

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke- of bedrijfsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van praktijk voor natuurgeneeskundige therapie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Informatie aanvragen en downloads:

Wanneer u informatie aanvraagt of download slaan wij uw gegevens op in ons CRM-systeem en gaan wij er vanuit dat u ons expliciet toestemming geeft om u te mogen mailen. Op deze manier kunnen wij u op de juiste wijze informeren over onze producten en diensten, zodat u wel geïnformeerd en weloverwogen een keuze kunt maken.

Cookies:

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van praktijk voor natuurgeneeskundige therapie  of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Social Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie

Wijzigingen:

Wijzigingen in dit reglement worden door de praktijkhoudster aangebracht. Wijzigingen in dit reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.

Inwerkingtreding:

Dit reglement is per 25-05-2018 in werking getreden.