Paranormale Therapie

Natuurgeneeskundige of paranormale therapie is een universele, oeroude behandelwijze van ziekten en aandoeningen.

De natuurgeneeskundige of paranormale therapeut werkt met universele levensenergie en kan daarmee het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest bevorderen. Daarbij is niet het wegnemen van de klacht het belangrijkst, maar het zoeken naar en het behandelen van storingen en blokkades in het energiesysteem van de cliënt.

De therapeut werkt vanuit een holistische visie, de lichamelijke, emotionele en geestelijk conditie van de cliënt worden tegelijkertijd behandeld. Komt het menselijk energiesysteem door het opheffen van storingen of door het ontvangen van helende energie weer in balans, dan brengt dat ook lichaam een geest weer in evenwicht. Dit is vaak het begin van het herstel.

De therapie kan ook aanvullend, naast andere (reguliere en alternatieve) therapieën worden toegepast. Het is een veilige, natuurlijke behandelwijze.

Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat een paranormale behandeling ook bij jonge kinderen, dieren en planten objectief aantoonbare effecten heeft; suggestie en placebo-effect verklaren de werkzaamheid van paranormale therapie niet. Verder wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat zes van de zeven cliënten vinden dat zij baat hebben gehad bij deze therapie. Veel cliënten ervaren na behandeling een duidelijke verbetering van kwaliteit van leven.

De therapie kan, in overleg met de behandelend arts, ook ondersteuning geven bij de afbouw van medicatie voor bijvoorbeeld pijnbestrijding of antidepressiva.

De paranormale therapie is sinds 1993 gelegaliseerd.

De behandeling:

Ik heb een holistische visie, de behandeling is niet alleen gericht op ziekte maar op de totale mens. Lichaam, emotie en geest worden als een onlosmakelijk energetische eenheid beschouwt. Ziekte wordt in de paranormaal therapie gezien als gebrek aan doorstroming in het gehele energiesysteem. De lichamelijke, emotionele- en geestelijke conditie van de cliënt wordt tegelijkertijd behandeld.

Ik kan storingen in het energiesysteem meestal waarnemen en duiden met behulp van intuïtieve of buitenzintuiglijke vermogens als helder weten, helder horen, helder zien, helder voelen en helder ruiken. Ik ga professioneel, discreet en terughoudend met deze informatie om.

Ik werk met het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam (energieveld/aura van de cliënt), terwijl de client (die zich niet hoeft uit te kleden) op een kruk zit. behandeling op afstand is ook mogelijk.

De client kan de werking van de energie voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. het kan ook zijn dat hij of zij niks voelt.

Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang doorwerken terwijl men er niets van merkt en het dagelijks leven al lang weer is opgepakt.

Ook kan ik aanvullend werken met bloesemremedies, deze worden niet direct voorgeschreven op lichamelijk klachten, maar voor gemoedstoestanden, die uit evenwicht zijn geraakt.

Ze geven u de mogelijkheid om bewust te worden en het leven te ervaren als een leerproces.

Ze ondersteunen bewustwordingsprocessen ten aanzien van bepaalde problemen of klachten. Vooral bij mentale klachten die zich hebben vastgezet in het lichaam, brengen deze remedies het lichaam weer in beweging en kunnen zo uw proces ondersteunen en versnellen.

De duur van een consult varieert bij mij tussen de 45 en 60 minuten. Het aantal behandelingen verschilt, over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. In dat geval overleg ik na een aantal behandelingen met de cliënt of voortzetting van de behandeling zinvol en wenselijk is.